Nghiêm Vũ Khải

Vụ “nước mắm nhiễm asen”: Nên tạm thời đình chỉ hoạt động của Vinastas1

“Theo quan điểm cá nhân, tôi nghĩ nên tạm thời đình chỉ hoạt động của Vinastas để kiểm điểm, kiểm tra, đánh giá trách nhiệm, xử lý theo quy định của pháp luật” - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) Nghiêm Vũ Khải nêu ý kiến.

Cần tận dụng tài năng của các nhà khoa học

Nghiên cứu dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII về lĩnh vực khoa học công nghệ (KHCN), ông Nghiêm Vũ Khải - nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhìn nhận thực tế, hiện nay, nhà khoa học còn chưa được tôn trọng dẫn đến phai nhạt dần lòng đam mê nghiên cứu, mất dần sự tự tin và hoài bão cống hiến.