Nghị định số 52/2019/NĐ-CP

Điều kiện của người được đề nghị đặc xá

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá, có hiệu lực từ 1-8. Theo đó, điều kiện của người được đề nghị đặc xá như sau: