Nghị định của Chính phủ

Những đối tượng nào sẽ được miễn, giảm và hỗ trợ học phí?

Từ ngày 16-5-2016, nhiều đối tượng sẽ được miễn giảm học phí...

Chủ tịch Quốc hội: Cần tạo ra sự đột phá mạnh mẽ cho Thủ đô phát triển

“Tôi cho rằng cần thiết ban hành Nghị định này, với điều kiện đảm bảo đúng luật, đúng thẩm quyền và có sự đột phá. Cần tạo ra một sự đột phá mạnh mẽ cho Thủ đô phát triển” – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Quy định xử phạt hành chính về đăng ký và quản lý cư trú

Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt hành chính đối với những hành vi vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú.
>>Việc đi lại, vắng mặt của người được giáo dục tại nơi cư trú