Ngày tiêu chuẩn thế giới

Bảo vệ hành tinh bằng việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế

Đây là lời kêu gọi được Tổ chức Phát triển Công nghiệp của Liên Hợp Quốc (UNIDO) đưa ra ngày 14/10 nhân Ngày Tiêu chuẩn Thế giới nhằm tôn vinh công lao của hàng ngàn chuyên gia xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế.