Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Thi tìm hiểu 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945–19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005 - 19/8/2015), thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về phối hợp triển khai đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Công an đã phối hợp tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

13 đoàn tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ IX - khu vực II

Ngày 1/4, tại TP Điện Biên, Tổng cục Chính trị CAND đã tổ chức họp báo tuyên truyền Hội diễn nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ IX, năm 2015 - khu vực II.

Hướng các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND về cơ sở

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh, các thành viên Ban tổ chức quốc gia kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam cần thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công để tổ chức lễ kỷ niệm chu đáo, đưa các hoạt động kỷ niệm hướng về cơ sở, lôi cuốn đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia...

TP Cần Thơ tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ

Ngày 15-8, Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ phối hợp cùng UBND quận Thốt Nốt tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ phường Thới Thuận 2019.