Nam Ô

Đà Nẵng xem xét triển khai khu du lịch sinh thái biển Nam Ô

Sau hàng loạt kiến nghị của người dân,  chính quyền TP.Đà Nẵng đã xem xét phê duyệt điều chỉnh dự án làng du lịch Nam Ô theo chỉ đạo của Thành ủy, cam kết của chủ đầu tư và mong muốn, nguyện vọng của người dân làng biển Nam Ô...

Đà Nẵng lấy ý kiến 1.245 hộ dân Nam Ô về dự án “Mở lối xuống biển”

Qua việc lấy ý kiến người dân về nội dung điều chỉnh quy hoạch của dự án Lancaster Nam Ô thì tỷ lệ đồng ý cao (79.8%) với nội dung điều chỉnh quy hoạch, trong đó có các nội dung liên quan đến việc hỗ trợ an sinh xã hội.