NXB Công an

Lời cảm ơn

Lời cảm ơn của Nhà Xuất bản Công an nhân dân phối hợp với Chi hội Nhà văn Công an các nhà tài trợ Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi “Cây bút vàng” lần thứ 3 (2015-2017).