Mỹ tung gói kích thích kinh tế

Trước nguy cơ vỡ trận, Mỹ tung gói kích thích kinh tế 1.000 tỷ USD

Chính quyền Trump ngày 17/3 đã đề xuất gói kích thích nền kinh tế trị giá đến 1.000 tỷ USD trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lây lan mạnh.