Mường Trời

Nhớ tết xưa ở Mường Trời

Mùa màng gặt hái đã xong từ lâu. Ruộng đồng chỉ còn trơ gốc rạ. Những thảm lúa vàng óng đã được thu xếp lại thành đống như những chiếc nấm khổng lồ lô nhô khắp cánh đồng, mờ ảo trong sương mù. Đầu non cuối mường tràn ngập không khí lễ hội mừng cơm mới.