MobiFone tặng sim 4G

MobiFone tặng sim 4G, hỗ trợ hành khách nhập cảnh vào Việt Nam

Chung tay hỗ trợ khách hàng mùa dịch, nhà mạng MobiFone dành tặng sim 4G miễn phí cho các hành khách nhập cảnh vào Việt Nam, nhằm hỗ trợ kết nối thông tin liên lạc trong thời gian thực hiện cách ly theo quy định của Nhà nước.