Mất gần 500 triệu đồng

Khoắng gần 500 triệu đồng khi bạn gái đang tắm

Trong khi người tình đang tắm, Bé ăn trộm túi xách bên trong có 460 triệu đồng của người tình rồi đi ra khỏi nhà nghỉ.