MH-370

Tìm thấy mảnh vỡ thứ ba của MH-370

Ngày 7-10 các nhà điều tra Úc công bố rằng mảnh vỡ máy bay mới tìm thấy tại Maurius trên Ấn Độ Dương mới đây thuộc về máy bay MH-370.

MH370 bị nhầm vị trí suốt 2 năm qua?

Ngày 22-7, trong một thông báo chung của ba nước Malaysia, Trung Quốc và Australia cho biết công cuộc tìm kiếm máy bay MH-370 sẽ bị đình chỉ nếu không tìm thấy phần nào của phi cơ trong khu vực tìm kiếm hiện tại