Lường hết khó khăn

Các địa phương phải lường hết khó khăn để ứng phó khi có ca bệnh COVID-19 mới

Việt Nam đang cách ly 15.000 người, chủ yếu người trở về từ Hàn Quốc. Trong khi các nước khác tại châu Âu cũng đang bùng phát dịch và tới đây có thể sẽ phải tiếp nhận nhiều người trở về Việt Nam, chưa biết lúc nào sẽ có ca bệnh mới xuất hiện ở tỉnh, thành phố nào. Do vậy, các địa phương phải chủ động kiểm tra lại các trang thiết bị bảo hộ tại các cơ sở y tế, phải chuẩn bị phương án đối phó tốt nhất