Lực lượng ANND

Xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tuyệt đối tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Ngay trong những ngày tháng hào hùng của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lực lượng ANND đã bước vào cuộc đấu tranh sinh tử với mưu đồ lật đổ chính quyền cách mạng non trẻ của các thế lực phản động, đế quốc để bảo vệ thành quả cách mạng mà Đảng và nhân dân ta mới giành được.

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng ANND

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (ANND, 12-7-1946 – 12-7-2016), những ngày qua, Công an các đơn vị, địa phương đã sôi nổi tổ chức các hoạt động “Về nguồn”, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.

Lực lượng ANND khẳng định vị trí, vai trò trong công cuộc đổi mới

Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, với sự sụp đổ của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình” đối với Việt Nam, tấn công ta toàn diện trên mọi lĩnh vực nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Bảo vệ an ninh thời kỳ sau giải phóng đến đầu đổi mới

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, mặc dù hệ thống chính quyền cơ sở được củng cố nhanh chóng nhưng trên lĩnh vực an ninh chính trị có nhiều diễn biến phức tạp. Bọn phản động tiếp tục co cụm và hoạt động manh động chống phá chính quyền; FULRO phát triển mạnh ở các tỉnh khu V và Nam Trung Bộ với hàng ngàn tay súng, có bộ khung chính quyền rộng khắp…

Những chiến công trong giai đoạn 1954-1975

Tháng 7-1954, Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương được ký kết, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Góp phần quan trọng làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1954) lực lượng An ninh đã dựa vào nhân dân, sát cánh cùng các lực lượng vũ trang, vừa thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đấu tranh chống phản cách mạng, vừa vũ trang chiến đấu, cùng quân và dân cả nước đẩy lùi từng bước, đánh đổ từng bộ phận, đập tan mọi âm mưu hiểm độc của kẻ thù, góp phần xứng đáng làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn về quá trình xây dựng và phát triển của lực lượng ANND

Ngày 9-6, tại Hà Nội, Tổng cục An ninh phối hợp với Tổng cục Chính trị CAND tổ chức Hội thảo khoa học 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2016). Thượng tướng, PGS. TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì Hội thảo.

Lan tỏa các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh

Sáng 31-3, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc Họp Ban chỉ đạo tổ chức Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2016).
« Trước1 2