Luật Kiểm toán Nhà nước

Cần quy định thẩm quyền xử phạt hành chính đối với Kiểm toán Nhà nước

“Mặc dù có ý kiến nói rằng đây không phải cơ quan Nhà nước mà chỉ là một cơ quan chuyên môn, một thiết chế độc lập hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật trong việc kiểm toán tài sản công, nhưng mà một thiết chế do Quốc hội thành lập như thế lại không được ra văn bản hướng dẫn hay xử phạt hành chính thì cũng khó”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Nhiều đơn vị chống đối, không thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo Rà soát, kiến nghị sửa đổi bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước (KTNN) năm 2015, do KTNN tổ chức ngày 8-5 tại Hà Nội.

Đơn vị được kiểm toán có quyền yêu cầu Kiểm toán Nhà nước bồi thường

Hỏi: Cơ quan tôi thuộc doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, thường xuyên có các hoạt động kiểm toán. Xin Báo CAND cho tôi biết, đơn vị được kiểm toán như cơ quan tôi có những quyền gì khi Đoàn Kiểm toán tiến hành làm việc? (Phan Trọng Nghĩa, Hà Nội)