Luật Chứng khoán (sửa đổi)

Uỷ ban Chứng khoá Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính, nhưng cần tăng thẩm quyền

  Chiều 12-8, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).