Luật Cảnh sát cơ động

Bổ sung Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) vào chương trình năm 2020

Chiều 10-6, Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 với 94% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Bộ Công an đề xuất xây dựng Luật Cảnh sát cơ động

Xuất phát từ yêu cầu tình hình thực tiễn, những bất cập của Pháp lệnh Cảnh sát cơ động năm 2013, Bộ Công an đề xuất xây dựng Luật Cảnh sát cơ động thay thế cho Pháp lệnh Cảnh sát cơ động năm 2013.


Hoàn thiện hệ thống pháp luật về Cảnh sát cơ động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Vừa qua, Bộ Công an đã tổ chức phiên họp đầu tiên của Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật Cảnh sát cơ động (CSCĐ) dưới sự chủ trì của đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Đây là một dự án luật quan trọng nhằm tạo hành lang pháp lý vững chắc cho CSCĐ thực hiện nhiệm vụ áp dụng biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.