Lính tiền tuyến

Lính tiền tuyến Ấn Độ được trang bị thêm 70.000 súng mới

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã thông qua việc mua lô SIG716 thứ hai cho lực lượng tiền tuyến trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu xuống thang.