Liên minh đặc biệt

Liên minh đặc biệt chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng

Cuộc chiến chống khủng bố mà nhất là tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria đang đi đến một bước ngoặt lịch sử khi Nga-Mỹ liên kết lực lượng để giải phóng thành phố Raqqa và một liên minh chống khủng bố mới gồm Nga-Iran và Syria được hình thành.