Liên đoàn vật Việt Nam

Có Liên đoàn, vật Việt Nam sẽ khởi sắc?

Trong những ngày này, các hoạt động xúc tiến để ra mắt Liên đoàn vật Việt Nam đang được tiến hành khẩn trương...

Liên đoàn vật Việt Nam: Cần thiết ra đời nhưng không nên hình thức

Là một trong những môn thể thao phát triển lâu nhất ở Việt Nam nhưng đến gần đây, môn vật vẫn chưa có một Liên đoàn quốc gia. Đó là thiệt thòi cho vật Việt Nam trong quan hệ quốc tế, xã hội hóa. Điều này sẽ thay đổi trong thời gian tới khi Liên đoàn vật Việt Nam dự kiến ra mắt vào cuối tháng này.