Lễ giỗ

Lễ giỗ lần thứ 89 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Ngày 3-12, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ giỗ lần thứ 89 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổ chức lễ giỗ lần thứ 196 đại thi hào Nguyễn Du

Ngày 10-9, tại Khu di tích đặc biệt Quốc gia Khu lưu niệm Nguyễn Du (xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), Hội Kiều học Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ giỗ lần thứ 196 năm của Đại thi hào Nguyễn Du (10 tháng 8 âm lịch).