Lễ đặt đá

Tổ chức Lễ đặt đá xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Đại Giác tại Sa Pa

Ngày 10/5, Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đã tổ chức Lễ đặt đá xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Đại Giác và đúc Đại Hồng Chung tại thị trấn Sa Pa với sự tham gia của đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Sa Pa cùng 7.000 tăng ni, phật tử khắp mọi miền đất nước.