Lê Minh Hoan

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp

Ngày 18/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, chính thức khai mạc. Đại hội triệu tập 349 đại biểu, tiêu biểu cho trí tuệ, ý chí, niềm tin và sức mạnh đoàn kết, đại diện cho trên 60.000 đảng viên.