Lâm trường Trường Sơn

Rừng già Trường Sơn đang bị “xẻ thịt”?

Chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp xảy ra 2 vụ phá rừng nghiêm trọng ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình do Lâm trường Trường Sơn thuộc Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại quản lý, bảo vệ...

Lợi dụng khai thác keo trồng để phá rừng quy mô lớn

Ngày 25-3, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình tiếp tục phát hiện một vụ phá rừng quy mô lớn vừa xảy ra tại tiểu khu 329, lâm phận Trường Sơn, gần cầu Dìn Dìn trên nhánh tây đường Hồ Chí Minh do Lâm trường Trường Sơn thuộc Công ty TNHH một thành viên Lâm công nghiệp Long Đại quản lý.