Lâm trường Khe Giữa

Hàng loạt nhân viên bảo vệ rừng xin nghỉ việc vì lương thấp1

Hiện nay, tỉnh Quảng Bình là địa phương có độ che phủ rừng đứng thứ hai cả nước. Để có những cánh rừng bạt ngàn hàng chục năm qua, Quảng Bình đã đề ra nhiều giải pháp bảo vệ rừng. Nhưng gần đây, một số nơi ở Quảng Bình rừng đang bị chặt phá.