La Nina xuất hiện

Bão số 1 bất thường là dấu hiệu của La Nina

GS Phan Văn Tân - chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn cho rằng, sự bất thường của bão số 1 vừa qua là dấu hiệu cho thấy La Nina sắp xuất hiện.