Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên

Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên

Được xây dựng từ năm 2007, khu xử lý chất thải tập trung 100 hécta, nằm trên địa bàn xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) đã giúp tỉnh chủ động trong việc xử lý khối lượng chất thải phát sinh. Tuy nhiên với tính chất là khu xử lý chất thải tập trung, nhiều nhà máy xử lý chất thải trong quá trình hoạt động đã có những tác động xấu đến môi trường xung quanh.