Khu Di tích Đá Chông

Tuổi trẻ An ninh báo công tại Khu di tích Đá Chông

Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tiến tới 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh (12-7-1946-12-7-2016), ngày 21-3, tại Khu di tích Đá Chông, Đoàn Thanh niên một số đơn vị an ninh đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác.

Đoàn thanh niên lực lượng An ninh báo công dâng Bác

Trong không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước hướng tới chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và toàn lực lượng chào mừng 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh (12-7-1946-12-7-2016), ngày 21-3, tại Khu di tích Đá Chông, Đoàn Thanh niên lực lượng An ninh đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác.