Không tiêm vaccine

Tây Nguyên: 14 ca chó dại cắn đều tử vong

Trong 6 tháng đầu năm 2020, một số bệnh truyền nhiễm ở khu vực Tây Nguyên tăng so với cùng kỳ năm 2019, điển hình là có 14 ca chó dại cắn thì tử vong cả 14 ca.