Không ca bệnh mới

20 ngày không có ca bệnh mới trong cộng đồng, 22 bệnh nhân COVID-19 âm tính từ 1 lần trở lên

Đến 18h ngày 6/5, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc COVID-19, đây là ngày thứ 20 nước ta không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng.