Kế hoạch CM-12

Anh hùng Mười Lắm và Kế hoạch CM-12

Trước dịp toàn lực lượng Công an nhân dân kỷ niệm 70 năm học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy, tôi gặp lại ông - Thiếu tướng Hồ Việt Lắm, dân miền Tây quen gọi là Mười Lắm. Nghe tôi chúc mừng ông vừa vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, ông cười hiền: “Được anh hùng mình lại càng cảm thấy mắc nợ dân nhiều hơn. Bởi không có sự đùm bọc, chở che và giúp đỡ của bà con, sao mình được như ngày hôm nay...”.

Chuyện “thu phục nhân tâm” của một vị tướng

Nếu không trực tiếp nghe Thiếu tướng Hồ Việt Lắm – người mang mật danh “NK.A2” trong Kế hoạch CM-12, kể, khó có thể hình dung chuyện “thu phục nhân tâm” dẫn đến mở màn chuyên án phản gián đặc biệt này lại có liên quan đến một câu chuyện xảy ra từ trước đó, cách nay 44 năm.