IT Techmart 2018

IT Techmart 2018 kicks off in Hanoi

The technology and information technology equipment market (IT Techmart 2018) opened in Hanoi on May 16, featuring technological advances and specialised electronic devices.

Khai mạc Chợ công nghệ và Thiết bị chuyên ngành Công nghệ thông tin

Ngày 16-5, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc Chợ công nghệ và Thiết bị chuyên ngành Công nghệ thông tin (IT Techmart 2018) nhằm giới thiệu những thành tựu, sản phẩm khoa học và công nghệ mới nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin.