Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cấp cao APEC

21 nền kinh tế tham dự Hội nghị SOM 1 tại Nha Trang

Gần 1.500 đại biểu từ 21 nền kinh tế thành viên (trong đó Mỹ có hơn 100 đại diện) đã đăng ký tham gia Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1) và các cuộc họp liên quan tổ chức tại Nha Trang từ ngày 18-2 đến 3-3 tới đây.