Hội nghị Điều phối ASEAN

Tuyên bố Báo chí của Chủ tịch Hội nghị Điều phối ASEAN

Ngày 20/2, tại Vientiane, Lào, đã diễn ra Hội nghị đặc biệt Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) để thảo luận các biện pháp triển khai Tuyên bố Chủ tịch ASEAN về ứng phó chung của ASEAN đối với dịch Covid-19. Kết thúc Hội nghị, Việt Nam đã ra Tuyên bố báo chí của Chủ tịch Hội đồng Điều phối ASEAN về kết quả Hội nghị. Báo CAND trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố.