Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ VI

Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến lần VI

Ngày 20/8, Tổng cục Hải quan đã long trọng tổ chức trực tuyến Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ VI, tại 36 điểm cầu trên cả nước, nhằm đánh giá phong trào thi đua yêu nước và kết quả thực hiện chính sách khen thưởng của Nhà nước trong 5 năm qua; biểu dương những tấm gương đại diện cho công chức, viên chức và người lao động của ngành Hải quan.