Hội nghị Chính phủ với địa phương

Tổng bí thư: Kiên quyết loại bỏ những người chạy chức, chạy quyền, ưu ái tuyển dụng người thân6

“Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, ưu ái tuyển dụng người thân...” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với địa phương sáng 28-12.

Tổng Bí thư lần đầu tham dự Hội nghị lớn nhất trong năm của Chính phủ

Sáng 28-12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ bắt đầu Hội nghị trực tuyến với các địa phương – Hội nghị lớn và quan trọng nhất trong năm của Chính phủ, với sự tham dự và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Sẽ “mời” Chủ tịch tỉnh ra giải quyết nếu để dân lên TƯ khiếu kiện1

“Nói Chính phủ do dân, vì dân mà dân khiếu kiện quá trời thì làm sao được? Sắp tới, địa phương nào để dân lên Trung ương khiếu kiện, tôi sẽ yêu cầu ông Chủ tịch tỉnh ra đưa dân về giải quyết...” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chiều 28-12 tại Hội nghị Chính phủ với địa phương, sau khi lắng nghe báo cáo của các bộ ngành.