Hội NSSK

Tập hợp và đoàn kết các nghệ sĩ sân khấu vì sự nghiệp văn hóa dân tộc

Ngày 17/12, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu (NSSK) Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc khóa 8 (nhiệm kỳ 2014 - 2019). Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới dự; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW gửi lẵng hoa chúc mừng.