Hội Meridian Art

Triển lãm "Ấn tượng Mông Cổ" tại TP HCM

Triển lãm "Ấn tượng Mông Cổ" do Liên hiệp Các hội Văn học nghệ thuật TP Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 27/1 đến 7/2 tại trụ sở Liên hiệp Các hội Văn học nghệ thuật TP Hồ Chí Minh, 81 Trần Quốc Thảo, quận 3.