Hoàng Huy

Bị thương nặng vì bước hụt từ thang máy chung cư

Ông C. đi thể dục về đi trong thang máy, lên tầng 2 ông C. bước ra thì hụt chân rơi từ tầng 2 xuống sảnh.