Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam

Tránh tình trạng chỗ nào cũng nói cách mạng công nghiệp 4.0 nhưng không biết làm gì

Nhấn mạnh việc tận dụng cơ hội, có giải pháp hạn chế thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0), Thủ tướng đề nghị phải nhận thức rõ, tập trung hơn vào việc này, “tránh tình trạng chỗ nào cũng nói CMCN 4.0 nhưng hỏi làm gì cho bản thân bộ mình, ngành mình thì không ai biết rõ ràng”.

69 sản phẩm phần mềm và dịch vụ CNTT sẽ được nhận giải thưởng Sao Khuê 2015

Ngày 13/4, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) đã công bố kết quả bình chọn chung tuyển toàn quốc danh hiệu Sao Khuê 2015.

85 sản phẩm vào chung khảo Giải thưởng Sao Khuê 2015

Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) đã tiến hành vòng sơ tuyển giải thưởng Sao Khuê 2015.