Hạt Kiểm lâm Bắc Quảng Nam

Ngụy trang gỗ trắc với gỗ mít để qua mắt kiểm lâm

Chiều ngày 22-8, ông Lê Tấn Can - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Bắc Quảng Nam cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để chuyển Chi Cục Kiểm lâm Quảng Nam đề xuất UBND tỉnh xử lí vụ vận chuyển gỗ trắc quy mô lớn.