Hãng hàng không Qingdao Airlines

Đưa 175 người Trung Quốc từ Đà Lạt về nước

Hãng hàng không Qingdao Airlines cũng đã thông báo hủy tất cả các chuyến bay trên tuyến Cam Túc - Đà Lạt từ ngày 1 đến 9-2.