Hải Phòng-Thành phố Hồ Chí Minh

Khai thác hai “siêu máy bay” chặng Hải Phòng-Thành phố Hồ Chí Minh

Từ ngày 27-10, Vietnam Airlines sẽ lần đầu tiên đưa các “siêu máy bay” thân rộng Boeing 787 và Airbus A350 vào khai thác trên đường bay giữa Hải Phòng - TP Hồ Chí Minh.