HLV trưởng người Hàn

Đến lượt Hoàng Anh Gia Lai thuê thầy Hàn Quốc

Có tới 99,9% HLV trưởng Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Quốc Tuấn sẽ phải nhường vị trí của mình cho một vị HLV mới người Hàn Quốc mà chủ tịch Đoàn Nguyên Đức vừa tìm được.