HDBank Thuận Thành

Khai trương HDBank Thuận Thành - Bắc Ninh

Sáng 30/11, HDBank Thuận Thành chính thức đi vào hoạt động, trở thành điểm giao dịch ngân hàng thứ 4 tại Bắc Ninh và là điểm thứ 308 trên toàn hệ thống. Với việc đưa vào hoạt động điểm giao dịch thứ 308 trên cả nước, HDBank đã hoàn tất kế hoạch mở mới 22 điểm giao dịch trong năm 2020.