Giới thiệu Cổng dịch vụ công quốc gia

Cổng dịch vụ công quốc gia mang lại lợi ích lớn cho người dân và doanh nghiệp

Ngày 19/5 tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thế giới, Chính phủ Australia (thông qua chương trình đối tác chiến lược Australia - Ngân hàng thế giới (ABP2) tổ chức Hội nghị trực tuyến “Giới thiệu Cổng dịch vụ công quốc gia và những lợi ích dành cho doanh nghiệp”.