Giám đốc Công ty CP Dầu khí Mê Kông

Buôn bán lòng vòng 10.000 tấn xăng, Giám đốc Perromekong bị cách chức2

Bà Trương Thị Nga - Giám đốc Công ty CP Dầu khí Mê Kông (Petromekong) đã bị cách chức do mua bán lòng vòng 10.000 tấn xăng dẫn đến thua lỗ trên 10 tỷ đồng.