Giám đốc Công an địa phương

Xin ý kiến Bộ Chính trị trần cấp tướng đối với Giám đốc Công an tỉnh loại I1

“Theo kết luận cũ của Bộ Chính trị chỉ có Giám đốc Công an TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh được cấp tướng. Giờ mở rộng thêm thì Uỷ ban Quốc phòng và An ninh nhất trí nhưng lại trái với kết luận trước đây của Bộ Chính trị, do đó phải xin ý kiến” – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ.


Nhiều ĐBQH đồng tình trần cấp bậc hàm Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an địa phương

Thảo luận tại hội trường về dự án Luật CAND (sửa đổi) sáng nay, 14-6, đa số ĐBQH quan tâm tới quy định trần cấp bậc hàm cấp tướng đối với Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở các địa phương được phân loại đơn vị hành chính loại I (khoản 1, Điều 26).