Giải chạy tiếp sức Kizuna Ekiden năm 2019

Bế mạc Giải chạy tiếp sức Kizuna Ekiden năm 2019

Sau buổi sáng, Giải chạy tiếp sức Kizuna Ekiden năm 2019 với khẩu hiệu “Chạy vì an toàn giao thông” do Bộ Công an Việt Nam tiếp tục phối hợp với Tập đoàn Báo Mainichi, tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) tổ chức diễn ra tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội đã kết thúc.

Sôi nổi Giải chạy tiếp sức Kizuna Ekiden năm 2019

Sáng 17-11, Giải chạy tiếp sức Kizuna Ekiden năm 2019 với khẩu hiệu “Chạy vì an toàn giao thông” đã diễn ra tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.