Gelex Ninh Thuận

Khởi công dự án điện mặt trời có vốn đầu tư 1.300 tỷ đồng

Ngày 4-6, Công ty TNHH MTV năng lượng Gelex Ninh Thuận thuộc Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam đã khởi công xây dựng dự án trang trại điện mặt trời Gelex Ninh Thuận.